Energia elektryczna

Energia elektryczna

Nowa Era w Energetyce, łączy w sobie technologie XXI wieku i energie generowane przez naturę, dzięki nam już dzisiaj otrzymasz do niej klucz.

Pierwszym krokiem do optymalizacji kosztów dystrybucyjnych jest zbadanie profilu energetycznego przedsiębiorstwa.

Kiedy o świcie miasto budzi się ze snu, w domach zapalają się światła, ruszają ekspresy do kawy, kuchenki mikrofalowe i dziesiątki innych urządzeń. W fabrykach uruchamiane są niewielkie instrumenty i potężne mechanizmy, wszystkie włączone dzięki niewidzialnej sile – energii elektrycznej.

Biorąc pod uwagę, jak niezbędnym medium jest ona dla współczesnego świata, trudno uwierzyć, że pierwsze elektrownie powstały dopiero pod koniec XIX wieku. Moment ten poprzedzały wieki odkryć i wynalazków, którym początek dał…bursztyn.

Starożytni Grecy zaobserwowali jego właściwości elektrostatyczne, ale nie wiedzieli jak ich użyć. W XVII wieku angielski lekarz Wiliam Gilbert odkrył, że można naładować również inne przedmioty i nadał temu zjawisku nazwę elektryczność (od greckiej nazwy bursztynu – elektron).

Pod koniec XIX wieku włoski fizyk Alessandro Volta stwierdził, że poszczególne reakcje chemiczne mogą wytwarzać energię elektryczną.

Jest on twórcą Ogniwa Wolty (pierwszego akumulatora elektrycznego) i pierwszą osobą, której udało się wygenerować stały przepływ ładunku elektrycznego. W 1831 roku Michael Faraday odkrył zjawisko indukcji elektrycznej i zbudował pierwszy model silnika elektrycznego. Założycielem pierwszej elektrowni był w 1882 roku słynny wynalazca Thomas A. Edison, wkrótce po tym w pierwszych domach zabłysło światło żarówek.

Jak powstaje energia, która dostarczana jest do współczesnych odbiorców? W Polsce produkowana jest przede wszystkim w elektrowniach węglowych. Spalając węgiel w specjalnych piecach, podgrzewa się wodę uzyskując parę wodną o wysokiej temperaturze. Para wodna rozpręża się wprowadzając w ruch turbinę, która połączona jest z generatorem prądu, wytwarzając prąd elektryczny.

Dzisiejsza energetyka to jednak nie tylko węgiel, popularne staje się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Zapewniają one „czystą energię” – korzystną dla środowiska naturalnego, generowaną z promieni słonecznych, energii wiatrowej, energii przepływającej wody, biomasy czy energii geotermalnej.

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE Polska zobowiązała się do 15-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do roku 2020.

Rynek energii elektrycznej rozwija się zgodnie z potrzebami współczesnego świata, jego wyznacznikiem jest racjonalna gospodarka zasobami energetycznymi i świadome podejście do ochrony ekosystemu. Budynki mogą być samowystarczalne energetycznie – produkując energię i ciepło przekształcają się w samoistne systemy energetyczne.

Masz realny wpływ na obniżenie kosztów energii elektrycznej poprzez bezpłatną zmianę sprzedawcy.

Ładowanie...