Energia jądrowa powstaje w wyniku rozszczepiania jądra atomu uranu wewnątrz reaktora. Zasada wytwarzania energii elektrycznej jest taka sama jak w przypadku klasycznej elektrowni węglowej, gdzie źródło ciepła, będą ce wynikiem spalania jest zamieniane  na energię elektryczną. W elektrowni jądrowej ciepło jest wynikiem rozbicia atomu, który  rozbijany jest poprzez elektrony w specjalnych prętach paliwowych. Produkty rozszczepienia (dwa jądra lżejszych pierwiastków, neutrony i promieniowanie gamma) podlegają dalszym przemianom emitując energię. Rozszczepienie jednego atomu, uruchamia łańcuchowo rozszczepianie kolejnych atomów uranu, uformowanych w tym celu, w kształcie pastylki. Proces ten jest kontrolowany za pomocą prętów kontrolnych, w innym wypadku lawinowe rozszczepienie uranu zakończyłoby się eksplozją, jak w bombie atomowej.

Podczas reakcji łańcuchowej wytwarzana jest bardzo wysoka temperatura, która powoduje natychmiastowe parowanie wodna w zbiornikach. Para wodna uruchamia łopatki turbin parowych, a te z kolei wirniki prądu, czego wynikiem jest energia elektryczna.

Energia jądrowa, choć wzbudza wiele kontrowersji ma wiele niebagatelnych zalet:

  • jest jednym z najtańszych źródeł energii,
  • jest niezależna od warunków atmosferycznych, pory roku czy dnia,
  • podczas jej wytwarzania możliwa jest kogeneracja, a nawet trójgeneracja, czyli możliwość jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej lub chłodu,
  • jest nieemisyjna, a dzięki temu bezpieczna dla środowiska o ile prawidłowo działa

Niestety ma także bardzo poważne wady:

  • praca elektrowni stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa środowiska i ludzi
  • wysokie koszty inwestycyjne i długi czas realizacji inwestycji
  • powrót do wielkosklaowej energetyki, dalekiej od trendu zasilania lokalnego