Energia cieplna

Energia cieplna

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na jakość naszego codziennego życia jest ciepło. Na przestrzeni wieków ludzie systematycznie udoskonalali źródła energii cieplnej. Począwszy od palenisk, pieców kaflowych, aż po współczesne instalacje grzewcze zasilane węglem, peletem czy gazem. Musimy mieć jednak świadomość, że wykorzystanie tradycyjnych sposobów ogrzewania związane jest z emisją do atmosfery cząsteczek pyłu, dwutlenku i tlenku węgla, dwutlenku siarki i tlenku azotu.

Nowoczesne systemy grzewcze koncentrują się na rozwiązaniach proekologicznych i energooszczędnych, wytwarzając energię cieplną wraz z własną produkcją energii elektrycznej jako „produktu ubocznego”. Są to systemy technologiczne na miarę XXI wieku – przyjazne dla środowiska i korzystne ze względów ekonomicznych.
Grupa OŚWIECONY, jako organizacja odpowiedzialna społecznie, mając na uwadze ochronę środowiska naturalnego i toczoną od wielu lat walkę ze smogiem, propaguje innowacyjne rozwiązania, do których należą:

 • maty grzewcze na podczerwień
 • pompy ciepła ( woda, powietrze)
 • panele solarne
 • hybrydowe układy klimatyzacyjne
 • hybrydowe układy wentylacyjne
 • hybrydowe układy grzewcze
 • własne elektrociepłownie.

KORZYŚCI płynące z wyboru innowacyjnych systemów:

 • wysoka wydajność
 • niskie koszty utrzymania
 • dbałość o środowisko naturalne
 • bezobsługowość

Wytwarzanie energii elektrycznej na bazie energii cieplnej

 • TRIGENERACJA
  – skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu
 • KOGENERACJA
  – skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła

KORZYŚCI
wynikające z zastosowania KOGENERACJI lub TRIGENERACJI:

 • poprawa bilansu ekonomicznego
 • krótki okres zwrotu nakładów inwestycyjnych
 • brak opłat za przesył wytworzonej energii elektrycznej
 • własna i tania energia elektryczna
 • ekoinnowacyjne przedsiębiorstwo.
Ładowanie...