Fotowoltaika 2021
Fotowoltaika 2021

Najlepszy czas na instalację fotowoltaiczną?

Z pewnością 2021 rok. Ministerstwo Klimatu przedstawiło na początku czerwca  projekt zmian systemu rozliczania prosumentów, likwidując korzystny net-metering. Nowe zasady rozliczania prosumentów wprowadzają niepewność na rynku fotowoltaiki.

Przypomnijmy, według obecnie obowiązujących zasad prosumenci rozliczają się ze sprzedawcą energii barterowo. Co to oznacza w praktyce? Prosument oddaje wyprodukowaną i niewykorzystaną energię do sieci. W czasie, gdy instalacja fotowoltaiczna nie produkuje, może odebrać 80% wyprodukowanej energii( w przypadku instalacji powyżej 10kWp jest to 70%). W tym wypadku sieć działa jak magazyn energii, pokrywając często całe zapotrzebowanie na energię, także zimą. Prosument nie płaci także za dwukierunkowy przesył energii.

Jakie zmiany zakłada projekt nowelizacji ustawy o OZE?

Jeśli nowelizacja wejdzie w życie w obecnej formie, to  każdy kto uruchomi swoją instalację od 1 stycznia 2022, będzie mógł jedynie sprzedawać nadwyżki energii i kupować energię, w czasie, gdy instalacja nie będzie jej produkować. Wydaje się to logicznym i prostym rozwiązaniem, jednak tylko do momentu, kiedy skupimy się na cenach. Prosumenci będą sprzedawać nadwyżki energii po średniej cenie energii na rynku konkurencyjnym, a kupować po cenach wyższych nawet o 160%!

nowe zasady rozliczania prosumentów
nowe zasady rozliczania prosumentów

Warto podjąć decyzję w tym roku?

Nie tylko podjąć decyzję, ale do końca roku zostać właścicielem własnej „słonecznej elektrowni”.   Prosumenci, których instalacje fotowoltaiczne będą zamontowane i przyłączone do sieci do 31 grudnia, zachowają prawo do rozliczeń na obecnych zasadach przez kolejnych 15 lat. To naprawdę dobra wiadomość. Nawet jeśli nowe zasady rozliczania prosumentów zostaną przesunięte w czasie o kilka miesięcy, to pewnikiem jest, że zmian tych nie da się uniknąć.

Ale to nie wszystko!

Rok 2021 jest też ostatnim, w którym będzie można skorzystać z ulgi termoizolacyjnej. Daje ona możliwość odliczenia od podatku kosztów związanych m.in. z montażem instalacji fotowoltaicznej, maksymalna ulga to 53 tys. zł.

I co jeszcze?

Już wkrótce startuje nabór do kolejnej edycji programu „Mój Prąd”. Jego trzecia edycja zostanie uzupełniona o dodatkowe elementy, ale już teraz wiadomo, że osoby, biorące udział w programie  będą mogły skorzystać z dofinansowania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Szybkie działanie naprawdę jest opłacalne

Do końca roku pozostało tylko kilka miesięcy, a chętnych na zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej w tym roku brakować nie będzie. W tym przypadku, czas to nie tylko przysłowiowy pieniądz, ale wyznacznik oszczędności na kolejne lata. 2021 to czas na działanie!