Kompensacja Mocy Biernej

Kompensacja mocy biernej

Moc bierna jest to część energii pobranej z sieci, ale nie zamienionej na użyteczną pracę lub ciepło. Przekłada się na bezpośrednie funkcjonowanie urządzeń – umożliwia ich działanie, jednak po przekroczeniu ustalonej normy generuje dodatkowe koszty. Nieskompensowana energia bierna ma negatywny wpływ na żywotność sieci energetycznej. Konsekwencją są trwałe uszkodzenia i ewentualny zastój w produkcji oraz idące za tym straty finansowe.

W przypadku, gdy opłaty za moc bierną stanowią znaczący procent kosztów energii, niezbędna staje się inwestycja w urządzenie kompensujące. Nakłady związane z instalacją baterii kondensatorów lub dławików kompensacyjnych przyniosą przedsiębiorstwu wymierne korzyści: dłuższą żywotność sieci energetycznej, bezpieczeństwo techniczne przedsiębiorstwa oraz zyski ekonomiczne.

Skompensowanie mocy biernej jest korzystne zarówno dla odbiorcy jak i dla dostawcy, ponieważ zmniejsza się zapotrzebowanie mocy wytwórczej w elektrowni, a tym samym straty przesyłowe.

Zainstalowanie baterii nie wymaga informowania dostawcy energii elektrycznej.

Instalacja układów kompensacyjnych to również:

  • eliminacja opłat na fakturach
  • profesjonalny dobór urządzeń poprzez rzeczywisty
  • pomiar parametrów sieci
  • serwis oraz okresowe przeglądy techniczne
  • 2-letnia gwarancja na urządzenia
  • bezpłatny serwis gwarancyjny.
Ładowanie...