Którędy ucieka prąd?

  • Przestarzałe silniki,
  • zmarnowane ciepło i chłód – nieszczelność pomieszczeń/obiektów
  • Plątanina przewodów
  • stare, niewydajne instalacje
  • uszkodzone instalacje
  • zużyty transformator
  • uszkodzone gniazdka elektryczne w pomieszczeniach

CZY WIESZ ŻE: Około 2/3 energii elektrycznej zużywanej przez światowy przemysł konsumowane jest przez silniki elektryczne. Zgodnie z badaniami zleconymi przez Komisję Europejską, zwiększenie sprawności wszystkich silników elektrycznych pracujących na terenie Unii Europejskiej o 20-30% pozwoliłoby na redukcję zużycia energii elektrycznej o 135 mld kW rocznie, jak również poskutkowałoby redukcją emisji CO2 na poziomie 63 mln ton.