About Us

niezależność energetyczna

Niezależność

Czy będąc właścicielem instalacji PV jestem niezależny od sieci energetycznej? Na to pytanie chcemy odpowiedzieć jeszcze przed montażem instalacji. Stopień zależności jest uzależniony od systemu, w obrębie którego działa dana instalacja. 

Systemy on-grid

Instalacja on-grid przyłączona jest do zewnętrznej sieci energetycznej. Jest to najczęściej wykorzystywany przez prosumentów ( osoba lub podmiot będący zarówno producentem, jak i konsumentem energii) system. Składa się zarówno z inwertera przetwarzającego prąd, jak i licznika energii OSW i zabezpieczenia AC/DC. Licznik wskazuje dokładną ilość prądu odesłanego do sieci i z niej pobranego, co pozwala na pełną kontrolę produkcji energii w „słonecznej elektrowni”. Przy braku prądu z sieci zewnętrznej, instalacja fotowoltaiczna nie będzie zasilać odbiorników energii w domu, ponieważ inwerter odłączy instalację fotowoltaiczną od sieci i od instalacji domowej.

Systemy off-grid

Instalacja off-grid nie jest przyłączona do standardowej sieci energetycznej, co czyni ją całkowicie niezależną od zewnętrznego zasilania. Zawiera inwerter przetwarzający prąd ze stałego w zmienny, zabezpieczenia AC/DC, a dodatkowo magazyny energii. Wbudowany licznik wskazuje dokładną ilość produkowanego prądu, dzięki czemu mamy pełną kontrolę nad produkcją energii w naszej instalacji. Systemy off-grid są idealnym rozwiązaniem w miejscach, w których jest utrudniony dostęp do sieci energetycznej. Są stosowane znacznie rzadziej niż systemy on-grid.

Systemy hybrydowe

Instalacja hybrydowa stanowi połączenie systemów on-grid i off-grid. Jest przyłączona do zewnętrznej  sieci energetycznej. Zawiera inwerter, zabezpieczenia AC/DC, a także magazyny energii i wbudowany licznik wskazujący dokładną ilość wyprodukowanego prądu. Instalacja hybrydowa może  pracować w trybie sieciowym, jak i trybie wyspowym przy zastosowaniu jednego inwertera hybrydowego. Jej zastosowanie opiera się na wykorzystaniu do maksimum energii produkowanej przez panele fotowoltaiczne – w czasie, gdy nie pracują, energia pobierana jest z akumulatorów. Jeżeli ilość zmagazynowanej energii jest niewystarczająca, wtedy brakująca ilość pobierana jest z sieci zewnętrznej.

Jeżeli masz więcej pytań dotyczących niezależności energetycznej, skontaktuj się z nami. Postaramy się udzielić Ci wszystkich ważnych odpowiedzi.

Zapisz się do newslettera