Odnawialne Źródła Energii

Odnawialne Źródła Energii

ENERGIA SŁOŃCA

Energię słoneczną uzyskuje się z bezpośredniego lub odbitego promieniowania słonecznego. Wartość promieniowania docierająca do Ziemi przewyższa o 6000 razy zapotrzebowanie ludzkości na energię. Jest to najbardziej dostępna forma OZE, którą przekształca się w energię cieplną – za pomocą kolektorów słonecznych lub w energię elektryczną – poprzez użycie paneli fotowoltaicznych. Systemy te mogą współdziałać podwyższając niezależność energetyczną odbiorcy.

ENERGIA WIATROWA

Energia wiatrowa jest energią kinetyczną przemieszczających się mas powietrza. Za pomocą turbin wiatrowych przekształca się ją w energię elektryczną. Przemysłowe elektrownie wiatrowe wykorzystują wiatr o mocy od 4 do 25 m/s, przydomowe elektrownie stosują małe turbiny pracujące przy wietrze wiejącym z prędkością 2 m/s. Planując postawienie mikro i mini instalacji wiatrowej nie trzeba ubiegać się o pozwolenie na budowę, wymagane jest jedynie zgłoszenie zamiaru budowy.

ENERGIA PRZEPŁYWAJĄCEJ WODY

Energia przepływającej wody jest energią mechaniczną, którą za pomocą turbin wodnych i hydrogeneratorów przetwarza się w energię elektryczną. Energetyka wodna obejmuje: energię pływów i prądów morskich, energię fal oraz energię spadku wód. W Polsce wykorzystuje się przede wszystkim energię spadku wód na rzekach. Coraz popularniejsze stają się przydomowe elektrownie wodne, które nie zanieczyszczają środowiska naturalnego i są praktycznie bezobsługowe. Spośród około 750 działających obecnie w Polsce elektrowni wodnych, większość stanowią małe elektrownie należące do osób prywatnych.

ENERGIA BIOMASY

Określenie biomasa obejmuje ogół istniejącej na Ziemi materii organicznej pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego ulegającej biodegradacji. Do kategorii tej zalicza się: odpady przemysłu drzewnego i spożywczego, rośliny i odpady roślinne, odchody zwierzęce oraz śmieci. Niektóre rośliny, takie jak wierzba wiciowa, rdest czy trzcina pospolita, uprawiane są w celu przetworzenia ich na biomasę. Na skutek przetworzenia energii chemicznej zawartej w biomasie, generuje się ciepło, które może zostać zamienione na inne rodzaje energii. W wyniku beztlenowej fermentacji odpadów organicznych powstaje biogaz, który może być wykorzystywany w procesach technologicznych, jako paliwo do pojazdów lub dostarczany do sieci gazowej.

ENERGIA GEOTERMALNA

Energia geotermalna to energia cieplna pochodząca z wnętrza Ziemi. Wykorzystuje się ją pobierając ciepło z geotermalnych niecek osadowych (wody geotermalne) oraz z energii geotermalnej gruntu (wody gruntowe i gleba). Najbardziej popularną, stosowaną do ogrzewania domów metodą, jest instalowanie pomp ciepła. Systemy geotermalne sprzyjają środowisku, po zainstalowaniu nie wymagają dodatkowych nakładów pracy i kosztów, są nieustannym źródłem ciepła. Mogą być stosowane w celu ogrzewania budynku w zimie, chłodzenia go w lecie oraz do podgrzewania wody – jest to uzależnione od formy instalacji. Największym odbiorcą ciepła z energii geotermalnej w Europie jest Islandia, aż 85% zapotrzebowania tego kraju na ciepło pokrywa energia pochodząca z wnętrza Ziemi.

Ładowanie...