About Us

Kompensacja mocy biernej

kompensacja mocy biernej

Czym jest moc bierna?

Moc bierna jest to część energii pobranej z sieci, ale nie zamienionej na użyteczną pracę lub ciepło. Jest ona niezbędna do funkcjonowania niektórych urządzeń, ale po przekroczeniu ustalonej normy generuje dodatkowe koszty. Niekompensowana energia bierna zmniejsza sprawność linii i transformatorów. Konsekwencją są trwałe uszkodzenia i ewentualny zastój produkcji, a co za tym idzie straty finansowe.

Jak temu zaradzić?

Poprzez zainstalowanie urządzeń kompensujących. Kompensacja mocy biernej polega na wprowadzeniu do sieci elektrycznej odpowiedniej ilości mocy biernej indukcyjnej lub pojemnościowej. Jeżeli w sieci występuje energia bierna indukcyjna, kompensujemy ją pojemnościową za pomocą kondensatorów, a energię bierną pojemnościową kompensujemy poprzez indukcję dławikami kompensacyjnymi.

Dla kogo kompensacja mocy biernej?

Dla grup taryfowych A,B i C, czyli przedsiębiorców. To oni ponoszą koszty za przekroczenie norm umownych energii biernej.

Czy inwestycja w urządzenia kompensacyjne jest opłacalna?

Oczywiście! Korzyści dla przedsiębiorstwa są wielostronne:

  • oszczędności – eliminacja opłat za energię bierną
  • i jeszcze więcej oszczędności – zmniejszenie o 2,5 – 5% opłaty za energię czynną
  • poprawa jakości energii elektrycznej
  • lepsze funkcjonowanie układów elektroenergetycznych
  • dłuższa żywotność sieci

Instalując urządzenia kompensacyjne w Twoim przedsiębiorstwie gwarantujemy:

  • obniżenie opłat na fakturach
  • profesjonalny dobór urządzeń poprzez rzeczywisty pomiar parametrów sieci
  • serwis oraz okresowe przeglądy techniczne
  • 2-letnia gwarancja na urządzenia
  • bezpłatny serwis gwarancyjny.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapisz się do newslettera