About Us

Stacje transformatorowe

stacje transformatorowe

Jesteś przedsiębiorcą i zastanawiasz się nad posiadaniem własnej stacji transformatorowej?

Własna trafostacja mogłaby być dobrym rozwiązaniem dla Twojej firmy jeżeli:

  • posiadasz taryfę C1X lub C2X
  • zużycie energii w Twoim przedsiębiorstwie wynosi co najmniej 250 MWh rocznie
  • urządzenia w firmie zasilane są średnim napięciem
  • urządzenia w firmie zasilane są wysokim napięciem

Jak działają stacje transformatorowe?

Służą one do przetwarzania i rozdzielania energii elektrycznej na różnych poziomach napięć. W przypadku stacji rozdzielczej średniego napięcia, w jej skład wchodzą: transformator, rozdzielnia średniego napięcia i rozdzielnia niskiego napięcia.

Jakie są rodzaje stacji transformatorowych?

Ze względu na budowę i lokalizację, stacje transformatorowe dzielimy na : słupowe, kontenerowe, mobilne i wnętrzowe.

Jakie są zalety posiadania własnej stacji transformatorowej?

Posiadanie własnej trafostacji daje stabilne i dobre jakościowe zasilanie, wymierne korzyści wynikające ze zmiany taryfy dystrybucyjnej z niskiego na średnie napięcie oraz zwiększenie niezależności energetycznej. Transformator nowego typu jest urządzeniem bezobsługowym, jego konserwację wystarczy przeprowadzać raz na 4-5 lat.

Jak wysokie są koszty inwestycji?

Są one ściśle uzależnione od miejsca przyłączenia wskazanego przez Operatora Systemu Dystrybucji(OSD) do miejsca usadowienia transformatora wskazanego przez klienta.

UWAGA: jeżeli firma posiada własny transformator, spółka energetyczna musi uzgadniać możliwość wyłączenia prądu.

Potrzebujesz więcej informacji?

Zapisz się do newslettera