fbpx

ZAMÓW WYCENĘ

The maximum file size is 5mb (jpg, jpeg, png, pdf, doc)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w powyższym formularzu kontaktowym, w celu przygotowania i przekazania mi odpowiedzi na moją wiadomość

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych, o celu przetwarzania moich danych osobowych, a także o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia z baz danych Administratora. Oświadczam, że podanie moich danych osobowych nastąpiło dobrowolnie.

Fundacja Oświecony

 

Dbanie o środowisko – odpowiedzialny biznes

Poczucie wpływu jest wartością, która początkuje ogromne zmiany - dodaje mocy sprawczej i mobilizuje do działań wykraczających poza dobro jednostki. Głównym celem Fundacji Oświecony jest uświadamianie jak ważne jest współdziałanie każdego z nas w dbałości o środowisko naturalne, a tym samym kreowaniu przyszłości naszej planety.

Obszarem naszej aktywności jest współczesny świat energetyki - przechodzący ewolucję nie tylko w zakresie nowoczesnych technologii, ale również w sposobie myślenia o  procesach energetycznych, stawiający na energooszczędność i świadome korzystanie z zasobów energetycznych.

Istotną rolę w systemie energetycznym odgrywają przedsiębiorcy. Fundacja Oświecony wspiera ich na drodze ku racjonalnej gospodarce energetycznej, inspiruje do zmian prowadzących do niezależności energetycznej. Firmy, które korzystają z naszego patronatu, stosują innowacyjne rozwiązania przynoszące im nie tylko zyski ekonomiczne, ale także stawiające je w szeregach przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie. Każdą przemianę początkuje transformacja przekonań, dlatego przeprowadzamy specjalistyczne szkolenia oraz certyfikacje firm i organizacji. Punktem zwrotnym dla każdego przedsiębiorstwa jest audyt energetyczny. Przeprowadzając go, stawiamy diagnozę nieszczelności układów energetycznych przedsiębiorstw, co prowadzi do racjonalnej gospodarki energią.

Nowoczesne, proekologiczne postrzeganie energetyki wymaga od nas „pracy grupowej”, świadomego podejścia do codziennych czynności i oszczędnego dysponowania energią. Jedna wyłączona żarówka, jeden przycisk wciśnięty w pozycji „off”, nabierają ogromnego znaczenia pomnożone przez setki tysięcy użytkowników. Zwracając się do odbiorców indywidualnych, wskazujemy im również możliwości, które w szerszym zakresie odciążają energetyczny ekosystem - wykorzystanie własnych źródeł wytwórczych prądu i ciepła. Rozwiązania te przenoszą nas do niedalekiej przyszłości, która skoncentrowana będzie na samowystarczalności energetycznej.

Bardzo istotnym aspektem naszej działalności jest edukacja najmłodszych. Od ich postaw zależy przyszły obraz świata i jakość wdychanego przez ludzi powietrza. Wykształcenie w dzieciach dobrych nawyków, uwrażliwienie ich na potrzeby środowiska naturalnego i zachęcenie do działań proekologicznych zapewni Ziemi przyszłość, której nie będzie pokrywał smog i smugi dymu.

„Na szukanie lepszego świata nie jest jeszcze za późno”
(Alfred Tennyson)

Fundacja Oświecony sprawia, że „lepszy świat” jest już teraz w naszym zasięgu.

Oświecony Sp z o.o. przyjęła rolę przewodnika po sferze energetyki, przeprowadzając osoby fizyczne i przedsiębiorców przez tajniki świata energetycznego, badając ich potrzeby i szukając najlepszych możliwości ich zaspokojenia. 

Oświecony Sp z o.o. już dzisiaj propaguje energetykę jutra – przemyślaną, oszczędną, proekologiczną

Kontakt

Dane teleadresowe:

ul. Kępska 7, 45-129, Opole
+48 533 811 533 - Infolinia

NIP: 7543061825
REGON: 161447087
KRS: 0000408995

info@oswiecony.pl