fbpx

ZAMÓW WYCENĘ

The maximum file size is 5mb (jpg, jpeg, png, pdf, doc)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w powyższym formularzu kontaktowym, w celu przygotowania i przekazania mi odpowiedzi na moją wiadomość

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych, o celu przetwarzania moich danych osobowych, a także o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia z baz danych Administratora. Oświadczam, że podanie moich danych osobowych nastąpiło dobrowolnie.

Instalacja fotowoltaiczna. Ile kosztuje? Jak działa? Czy się opłaca?

...

Przy wyborze instalacji warto zdać się na doradztwo sprawdzonej, doświadczonej firmy, specjalizującej się w tej branży.

Przedstawiciele firm zajmujących się montażem instalacji i doradztwem zwracają uwagę m.in., aby nie stosować najtańszych, często najbardziej awaryjnych komponentów, skoro równocześnie decydujemy się na inwestycję długoterminową, która zwraca się po kilku latach.
Krzysztof Gibek, prezes Oświecony.pl:

„W obecnych czasach obserwujemy bardzo NIEBEZPIECZNE zjawisko obniżania cen instalacji kosztem jej podstawowych komponentów. Jedynym warunkiem wypłaty odszkodowania oraz uznania gwarancji jest KOMPLETNA instalacja!
Decydując się na instalację fotowoltaiczną musimy pamiętać, że budujemy ELEKTROWNIĘ i musimy zwrócić szczególną uwagę na swoje BEZPIECZEŃSTWO!
Pamiętajmy o wysokiej klasy zabezpieczeniach, ekwipotencjalizacji, skutecznym uziemieniu, właściwych przekrojach przewodów i ognioodpornych, dwuszybowych modułach.

Jeżeli potrzebujesz instalację 100% kompletną i 140% bezpieczną skontaktuj się z nami!”

...

Czytaj więcej na: NTO »

Źródło: https://nto.pl/instalacja-fotowoltaiczna-ile-kosztuje-jak-dziala-czy-sie-oplaca/ar/c9-15145660

Którędy ucieka prąd?

Którędy ucieka prąd?

 • Przestarzałe silniki,
 • zmarnowane ciepło i chłód – nieszczelność pomieszczeń/obiektów
 • Plątanina przewodów
 • stare, niewydajne instalacje
 • uszkodzone instalacje
 • zużyty transformator
 • uszkodzone gniazdka elektryczne w pomieszczeniach

CZY WIESZ ŻE: Około 2/3 energii elektrycznej zużywanej przez światowy przemysł konsumowane jest przez silniki elektryczne. Zgodnie z badaniami zleconymi przez Komisję Europejską, zwiększenie sprawności wszystkich silników elektrycznych pracujących na terenie Unii Europejskiej o 20-30% pozwoliłoby na redukcję zużycia energii elektrycznej o 135 mld kW rocznie, jak również poskutkowałoby redukcją emisji CO2 na poziomie 63 mln ton.

Energetyka ze źródeł kopalnych - wyzwania i zagrożenia

Sektor energetyczny jest nierozerwalnie związany z sektorem gospodarczym. Wyzwania, które stoją przed światową energetyką to przede wszystkim:

 • wyczerpywanie się złóż paliw kopalnych – nierentowność przemysłu kopalnianego.
 • bezpieczeństwo i stabilność dostaw energii elektrycznej, w tym odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie.
 • rozwój technologiczny i infrastruktury
 • bezpieczeństwo dla środowiska, w tym niska lub zerowa emisyjność.

Wyjątkowo niebezpieczne są zmiany jakie zachodzą w klimacie Ziemi. W ich konsekwencji coraz więcej miejsc dotykają klęski żywiołowe, a  wraz z nimi choroby i głód. Dlatego aby zachować świat takim jaki znamy, konieczne jest podjęcie zdecydowanych kroków ku reformie systemu.

Na poziomie Unii Europejskiej zostały ustalone cele w zakresie emisji gazów cieplarnianych, wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej, tak aby do 2030 roku:

 • ograniczyć emisje gazów cieplarnianych UE na poziomie krajowym o co najmniej 40 % (w porównaniu z 1990 r.);
 • zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii do co najmniej 32 % zużycia energii końcowej brutto; oraz
 • osiągnąć co najmniej 32,5 % poprawę efektywności energetycznej (w porównaniu z rokiem bazowym 2007 r.)

Niestety już dziś wiemy, na podstawie zawartych w raporcie EEA  prognoz i wyliczeń, że podjęte wysiłki są niewystarczające, aby osiągnąć powyższe cele należy zintensyfikować i dodać działania.

Energetyka ze źródeł kopalnych - energetyka jądrowa

Energia jądrowa powstaje w wyniku rozszczepiania jądra atomu uranu wewnątrz reaktora. Zasada wytwarzania energii elektrycznej jest taka sama jak w przypadku klasycznej elektrowni węglowej, gdzie źródło ciepła, będą ce wynikiem spalania jest zamieniane  na energię elektryczną. W elektrowni jądrowej ciepło jest wynikiem rozbicia atomu, który  rozbijany jest poprzez elektrony w specjalnych prętach paliwowych. Produkty rozszczepienia (dwa jądra lżejszych pierwiastków, neutrony i promieniowanie gamma) podlegają dalszym przemianom emitując energię. Rozszczepienie jednego atomu, uruchamia łańcuchowo rozszczepianie kolejnych atomów uranu, uformowanych w tym celu, w kształcie pastylki. Proces ten jest kontrolowany za pomocą prętów kontrolnych, w innym wypadku lawinowe rozszczepienie uranu zakończyłoby się eksplozją, jak w bombie atomowej.

Podczas reakcji łańcuchowej wytwarzana jest bardzo wysoka temperatura, która powoduje natychmiastowe parowanie wodna w zbiornikach. Para wodna uruchamia łopatki turbin parowych, a te z kolei wirniki prądu, czego wynikiem jest energia elektryczna.

Energia jądrowa, choć wzbudza wiele kontrowersji ma wiele niebagatelnych zalet:

 • jest jednym z najtańszych źródeł energii,
 • jest niezależna od warunków atmosferycznych, pory roku czy dnia,
 • podczas jej wytwarzania możliwa jest kogeneracja, a nawet trójgeneracja, czyli możliwość jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej lub chłodu,
 • jest nieemisyjna, a dzięki temu bezpieczna dla środowiska o ile prawidłowo działa

Niestety ma także bardzo poważne wady:

 • praca elektrowni stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa środowiska i ludzi
 • wysokie koszty inwestycyjne i długi czas realizacji inwestycji
 • powrót do wielkosklaowej energetyki, dalekiej od trendu zasilania lokalnego

Energetyka ze źródeł kopalnych - ropa naftowa

XIX wiek - energię pozyskiwano z drewna, XX wiek - nastąpiła era węgla, dziś w XXI wieku najwięcej energii produkuje się z ropy naftowej.

CZY WIESZ ŻE: 1 litr ropy naftowej = 10 kWh, a 10 kWh = 60h intensywnej pracy rąk ludzkich.

Ropa stała się podstawą przemysłu nie tylko ze względu na wysoką wydajność energetyczną, ale także dlatego, że:

 • jest łatwa w transporcie i magazynowaniu,
 • można ją pozyskać szybko, w dużych ilościach, bez względu na porę roku czy dnia,
 • zasila w energię urządzenia małe i duże, a także małe i duże zakłady,
 • jest w miarę czysta w spalaniu,
 • jest tania,
 • zastępuje z powodzeniem inne paliwa kopalne.

Rozwój cywilizacyjny ziemi opiera się na wykorzystaniu paliw kopalnianych. Początkowo wydobywane surowce wykorzystywane były w celach ciepłowniczych, później do wytwarzania energii elektrycznej. 

CZY WIESZ, ŻE: Szacuje się, że światowe udokumentowane złoża ropy naftowej, przy obecnym poziomie wydobycia, zostaną zużyte w ciągu 51 lat.

Tak jak węgiel zdeterminował rozwój przemysłu w XVIII wieku, tak ropa naftowa rozwinęła na przełomie XIX i XX wieku branżę motoryzacyjną. Nieodmiennie po dziś dzień, ropa naftowa jest podstawowym surowcem napędowym. W tym samym czasie rozpoczęto wydobycie gazu, który znalazł zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.  W XX w. rozpoczęto pozyskiwanie energii jądrowej, która okazała się bardzo efektywna, ale także kontrowersyjna, po wybuchu reaktorów jądrowych w Czranobylskiej Elektrowni Jądrowej czy w Fukushimie.

 • 1
 • 2

Oświecony Sp z o.o. przyjęła rolę przewodnika po sferze energetyki, przeprowadzając osoby fizyczne i przedsiębiorców przez tajniki świata energetycznego, badając ich potrzeby i szukając najlepszych możliwości ich zaspokojenia. 

Oświecony Sp z o.o. już dzisiaj propaguje energetykę jutra – przemyślaną, oszczędną, proekologiczną

Kontakt

Dane teleadresowe:

ul. Kępska 7, 45-129, Opole
+48 533 811 533 - Infolinia

NIP: 7543061825
REGON: 161447087
KRS: 0000408995

info@oswiecony.pl