fbpx

ZAMÓW WYCENĘ

The maximum file size is 5mb (jpg, jpeg, png, pdf, doc)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w powyższym formularzu kontaktowym, w celu przygotowania i przekazania mi odpowiedzi na moją wiadomość

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych, o celu przetwarzania moich danych osobowych, a także o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia z baz danych Administratora. Oświadczam, że podanie moich danych osobowych nastąpiło dobrowolnie.

Pojutrze - niezalezność

Digitalizacja, decentralizacja i dekarbonizacja  - to trzy równoległe trendy w energetyce globalnej, które są odpowiedzią na wyzwania współczesnej cywilizacji.

Nowe technologię będą zaangażowane w wypracowanie rozproszonej energetyki oraz w odchodzeniu od węgla. Ochrona środowiska – czyste powietrze i gleby oraz zatrzymanie zmian klimatycznych wymaga podjęcia zdecydowanych działań na szczeblu międzynarodowym, ale także lokalnym, a  wręcz indywidualnym. Decentralizacja źródeł wytwórczych energii elektrycznej jest ekonomicznym i ekologicznym nakazem. Nowoczesne technologie  udostępniają takie rozwiązania niemal każdemu.

„Rewolucja energetyczna – która przejawia się w efektywnym wytwarzaniu energii, wykorzystywaniu jej odnawialnych źródeł, ruchu prosumenckim i spółdzielni energetycznych, inteligentnym zarządzaniu energią itp. – jasno pokazuje, że węgiel nie jest paliwem przyszłości i jego rola będzie maleć. Polska stoi przed podjęciem kluczowych decyzji co do transformacji sektora wydobywczego i energetycznego. Niezbędna jest restrukturyzacja górnictwa, a biorąc pod uwagę fakt, jak duże zatrudnienie zapewnia ten sektor, z pewnością ten proces nie będzie łatwy. I to również jest ogromne wyzwanie dla biznesu[1]. Zrównoważony rozwój firm energetycznych ma ogromny wpływ na otoczenie – obywatelska energetyka, czyli rosnąca świadomość ludzi, ile płacą za energię, jak wpływa na ich zdrowie, czy degraduje środowisko, czy stwarza im szansę na bycie aktywnymi uczestnikami budowania bezpieczeństwa energetycznego, będzie rozwijającym się trendem, który przedsiębiorstwa muszą wspierać i w dużym stopniu kształtować[2][ss1] .”

Ton przemianom, które mają być naszym udziałem w przyszłości, zdaje się nadawać globalna Koalicja zawiązana w 2015 r. przez najbogatszych ludzi na świecie  - 28 miliarderów, wśród nich: Bill Gates, Jeff Bezos (twórca Amazona), Mark Zukenberg  zainwestowali po 1 miliardzie dolarów w Breakthrought Energy Coalition , którego głównym zadaniem jest wypracowanie globalnych rozwiązań na rzecz  czystej, bezemisyjnej  energii. Koalicja współpracuje z rządami kilkudziesięciu państw (m.in. USA, Niemcy, Japonia, Wielka Brytania) i sektorem prywatnym w celu podwojenia zobowiązań w zakresie bada prowadzących do odkrycia i opracowania. Koalicja założyła fundusz, który wziął na siebie ciężar ryzyka  w opracowaniu badań i produktów zapewniających powszechny dostęp do taniej, czystej energii w skali globalnej. 

Koalicja zdefiniowała 5 kluczowych wyzwań, na które innowacyjna technologia musi dać odpowiedź:

  1. ELEKTRYCZNOŚĆ
  2. TRANSPORT
  3. ROLNICTWO
  4. PRODUKCJA
  5. BUDYNKI

W zakresie energetyki podejmowane prace badawcze dotyczą m.in. obniżenia kosztów pozyskiwania energii ze źródeł naturalnych takich jak wiatr, ciepło geotermalne, słońce, energia  oceaniczna oraz tworzenie elastycznych i wydajnych systemów dystrybucji i przesyłu. Zostały podjęte prace nad ultra tanimi magazynami energii i ciepła. Znaczące jest także rozwijanie bezpiecznych technologii jądrowych oraz możliwość pozyskiwania z atmosfery i przetwarzania CO2.

Carbon Managment – wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCUS), a także usuwanie  go ze środowiska (CDR).  Działania te scalają starania we wszystkich 5 kluczowych obszarach, sprzyjają wyeliminowaniu gazów cieplarnianych z atmosfery. Prace idą w kierunku przetwarzania co2 na inne produkty oraz magazynowania go pod ziemią.

Społeczność międzynarodowa jest zgodna co do jednego – nikt sam, ani kraj, ani inwestor, ani nawet grupa potężnych inwestorów nie dokona potrzebnej Ziemi ewolucji systemu energetycznego. Aby osiągnąć zeroemisyjność do 2050r. (taki cel został wyznaczony) konieczna jest szeroka współpraca, zdecydowane działania i szybka komercjalizacja innowacji. Choćby z tego powodu podkreśla się znaczącą rolę społeczności w procesie ewolucji. Zmiany te muszą zachodzić na każdym poziomie życia i organizacji społecznej.


[1] Dr A. Kassenberg, I. Hahn-Fuhr, Przedmowa, [w:] Fundacja im. Heinricha Bölla, Instytut na rzecz Ekorozwoju i Bund für Umweltund Naturschutz Deutschland, Atlas węgla 2015. Dane i fakty o globalnym paliwie, Fundacja im. Heinricha Bölla, Warszawa 2015, s. 7.

[2] Ibidem, s.7.


[ss1] dodać źródło lub sparafrazować

Oświecony Sp z o.o. przyjęła rolę przewodnika po sferze energetyki, przeprowadzając osoby fizyczne i przedsiębiorców przez tajniki świata energetycznego, badając ich potrzeby i szukając najlepszych możliwości ich zaspokojenia. 

Oświecony Sp z o.o. już dzisiaj propaguje energetykę jutra – przemyślaną, oszczędną, proekologiczną

Kontakt

Dane teleadresowe:

ul. Kępska 7, 45-129, Opole
+48 533 811 533 - Infolinia

NIP: 7543061825
REGON: 161447087
KRS: 0000408995

info@oswiecony.pl