fbpx

ZAMÓW WYCENĘ

The maximum file size is 5mb (jpg, jpeg, png, pdf, doc)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w powyższym formularzu kontaktowym, w celu przygotowania i przekazania mi odpowiedzi na moją wiadomość

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych, o celu przetwarzania moich danych osobowych, a także o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia z baz danych Administratora. Oświadczam, że podanie moich danych osobowych nastąpiło dobrowolnie.

Energetyka ze źródeł kopalnych - gaz

Gaz

Od połowy XIX wieku, każdego wieczoru na ulicach polskich miast zaczęli pojawiać się latarnicy. Wyposażeni byli w długie kije zakończone haczykami, otwierali nimi zawory gazu w latarniach. Rano przychodzili, aby zgasić płomień. Takie były skromne początki gazownictwa, stosowanego początkowo wyłącznie do oświetlania miast. Wraz z rozwojem gazowni i budową pierwszych gazociągów gaz ziemny, nazywany także „błękitnym paliwem” stał się nieodłącznym elementem naszego życia i polskiej gospodarki. Aktualnie Polska zużywa około 17 mld metrów sześciennych gazu rocznie, przy widocznej tendencji wzrostowej.

Gaz ziemny jest wartościowym źródłem energii, którego największą zaletą jest jednorodność składu chemicznego i ciepła spalania. Gaz powstaje w wyniku beztlenowego rozkładu substancji organicznych, zachodzącego pod powierzchnią ziemi. Składa się w 90% z metanu oraz zależnie od miejsca wydobycia, z niewielkich ilości etanu, propanu, butanu i innych związków organicznych oraz mineralnych. Ze względu na wysoką kaloryczność, jest doskonałym paliwem. Emituje o połowę mniej gazów cieplarnianych niż węgiel, nie generuje też niebezpiecznych odpadów.

Wydobycie gazu ziemnego w Polsce zaspokaja około jednej czwartej krajowego zapotrzebowania. Dzięki rozwojowi technologii możliwe jest dotarcie do trudniej  dostępnych złóż i ich eksploatowanie. Jednak ciągły dopływ gazu zapewnia przede wszystkim import tego surowca. Błękitne paliwo stosowane jest na szeroką skalę w ciepłownictwie, wielu procesach produkcyjnych oraz coraz częściej w produkcji energii elektrycznej.

CZY WIESZ ŻE: Jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła znacząco poprawia wskaźniki ekonomiczne inwestycji i zbliża odbiorcę do osiągnięcia niezależności energetycznej.

Gaz ziemny jest najbardziej ekologicznym z konwencjonalnych źródeł energii, a jego  wielorakie zastosowanie sprawia, że jest dla nowoczesnego świata cennym surowcem energetycznym. Niestety jego światowe złoża przy obecnym poziomie wydobycia wystarczą jedynie na 41 lat.

W niektórych miastach wciąż możemy zobaczyć działające latarnie gazowe i choć teraz są już przede wszystkim turystyczną atrakcją, to symbolicznie łączą historię ze współczesnością. Na wrocławskim Ostrowie Tumskim wciąż możemy spotkać latarnika dbającego o to, żeby światło latarni nie wygasło nawet na jedną noc.

CZY WIESZ ŻE: Wszyscy odbiorcy korzystający z sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa mają możliwość zmiany sprzedawcy paliwa gazowego.

Oświecony Sp z o.o. przyjęła rolę przewodnika po sferze energetyki, przeprowadzając osoby fizyczne i przedsiębiorców przez tajniki świata energetycznego, badając ich potrzeby i szukając najlepszych możliwości ich zaspokojenia. 

Oświecony Sp z o.o. już dzisiaj propaguje energetykę jutra – przemyślaną, oszczędną, proekologiczną

Kontakt

Dane teleadresowe:

ul. Kępska 7, 45-129, Opole
+48 533 811 533 - Infolinia

NIP: 7543061825
REGON: 161447087
KRS: 0000408995

info@oswiecony.pl