fbpx

ZAMÓW WYCENĘ

The maximum file size is 5mb (jpg, jpeg, png, pdf, doc)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w powyższym formularzu kontaktowym, w celu przygotowania i przekazania mi odpowiedzi na moją wiadomość

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych, o celu przetwarzania moich danych osobowych, a także o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia z baz danych Administratora. Oświadczam, że podanie moich danych osobowych nastąpiło dobrowolnie.

Energetyka ze źródeł kopalnych - węgiel kamienny, brunatny, torf

Węgiel kamienny, brunatny, torf

Węgiel kamienny jest osadową skałą pochodzenia organicznego, o doskonałych właściwościach palnych. Węgiel jest efektem przemian materii organicznej ziemi, zachodzących pod wpływem czynników biologicznych, geologicznych, biochemicznych i geochemicznych, które nazywa się UWĘGLENIEM. Uwęglenie to nic innego jak wzbogacenie surowca w pierwiastek węgiel (C). Najbardziej uwęglonym jest antracyt – zawiera aż 97% C, a najmniej torf, który zawiera max. 60% C.

Źródło/opracowanie ze strony www.pgi.gov.pl/psg-1/psg-2/informacja-i-szkolenia/wiadomosci-surowcowe/10413-wegiel-kamienny-podstawowe-fakty.html, 06.02.2020r.

Węgiel jest surowcem, który ma ogromną rozpiętość parametrów chemicznych i technologicznych. Wynika to w największym stopniu od owej wahającej się od warunków, w jakich węgiel powstawał, a przede wszystkim w jak wysokiej temperaturze oraz ciśnieniu był poddany. W zależności od tych parametrów wykorzystywany jest w ciepłownictwie, koksownictwie lub przemyśle chemicznym. W ciepłownictwie węgiel dzieli się na klasy energetyczne, zależne od wartości opału 15-35 MJ/kg.

Węgiel kamienny jest najbardziej powszechnym surowcem opałowym. Zawartość czystego pierwiastka w węglu kamiennym wynosi od 70 do 90 % - dlatego ma dobre właściwości kaloryczne i jest chętnie kupowany.

Węgiel brunatny ma dużo niższą wartość opałową, dodatkowo jest bardziej miękki i znakomicie chłonie wodę (nawet do 50% swojego ciężaru). Zastosowanie znajduje przede wszystkim w energetyce przemysłowej, jednak ze względu na niską cenę jeszcze do niedawna znajdował odbiorców także na rynku detalicznym. Obecnie w ramach walki ze smogiem obowiązuje zakaz palenia węglem brunatnym w piecach.

Torf to skała osadowa o zawartości węgla C najwyżej w 60%.  Bywa nazywany „młodym węglem”, ponieważ powstaje w początkowej fazie powstawania węgla brunatnego, a potem kamiennego. Opałowe właściwości torfu znane są od setek lat. Surowiec ten mimo kilku zalet nie wzbudza powszechnego zainteresowania. Mimo łatwego dostępu do torfu, rekultywacji torfowisk i wysokiej energetyczności, jego wykorzystanie w przemyśle i elektrowniach jest marginalne, jeśli w ogóle występuje. Do dziś nie udało się bezdyskusyjnie zaliczyć torfu do odnawialnych lub nie, źródeł energii. W Polsce nie wykorzystuje się torfu w energetyce w ogóle.

CZY WIESZ ŻE: Szacuje się, że  przy obecnym poziomie wydobycia, udokumentowane światowe zasoby węgla kamiennego i brunatnego ulegną wyczerpaniu w przeciągu 153 lat.

Oświecony Sp z o.o. przyjęła rolę przewodnika po sferze energetyki, przeprowadzając osoby fizyczne i przedsiębiorców przez tajniki świata energetycznego, badając ich potrzeby i szukając najlepszych możliwości ich zaspokojenia. 

Oświecony Sp z o.o. już dzisiaj propaguje energetykę jutra – przemyślaną, oszczędną, proekologiczną

Kontakt

Dane teleadresowe:

ul. Kępska 7, 45-129, Opole
+48 533 811 533 - Infolinia

NIP: 7543061825
REGON: 161447087
KRS: 0000408995

info@oswiecony.pl