fbpx

ZAMÓW WYCENĘ

The maximum file size is 5mb (jpg, jpeg, png, pdf, doc)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w powyższym formularzu kontaktowym, w celu przygotowania i przekazania mi odpowiedzi na moją wiadomość

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych, o celu przetwarzania moich danych osobowych, a także o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia z baz danych Administratora. Oświadczam, że podanie moich danych osobowych nastąpiło dobrowolnie.

Energetyka ze źródeł kopalnych - ropa naftowa

XIX wiek - energię pozyskiwano z drewna, XX wiek - nastąpiła era węgla, dziś w XXI wieku najwięcej energii produkuje się z ropy naftowej.

CZY WIESZ ŻE: 1 litr ropy naftowej = 10 kWh, a 10 kWh = 60h intensywnej pracy rąk ludzkich.

Ropa stała się podstawą przemysłu nie tylko ze względu na wysoką wydajność energetyczną, ale także dlatego, że:

  • jest łatwa w transporcie i magazynowaniu,
  • można ją pozyskać szybko, w dużych ilościach, bez względu na porę roku czy dnia,
  • zasila w energię urządzenia małe i duże, a także małe i duże zakłady,
  • jest w miarę czysta w spalaniu,
  • jest tania,
  • zastępuje z powodzeniem inne paliwa kopalne.

Rozwój cywilizacyjny ziemi opiera się na wykorzystaniu paliw kopalnianych. Początkowo wydobywane surowce wykorzystywane były w celach ciepłowniczych, później do wytwarzania energii elektrycznej. 

CZY WIESZ, ŻE: Szacuje się, że światowe udokumentowane złoża ropy naftowej, przy obecnym poziomie wydobycia, zostaną zużyte w ciągu 51 lat.

Tak jak węgiel zdeterminował rozwój przemysłu w XVIII wieku, tak ropa naftowa rozwinęła na przełomie XIX i XX wieku branżę motoryzacyjną. Nieodmiennie po dziś dzień, ropa naftowa jest podstawowym surowcem napędowym. W tym samym czasie rozpoczęto wydobycie gazu, który znalazł zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.  W XX w. rozpoczęto pozyskiwanie energii jądrowej, która okazała się bardzo efektywna, ale także kontrowersyjna, po wybuchu reaktorów jądrowych w Czranobylskiej Elektrowni Jądrowej czy w Fukushimie.

Oświecony Sp z o.o. przyjęła rolę przewodnika po sferze energetyki, przeprowadzając osoby fizyczne i przedsiębiorców przez tajniki świata energetycznego, badając ich potrzeby i szukając najlepszych możliwości ich zaspokojenia. 

Oświecony Sp z o.o. już dzisiaj propaguje energetykę jutra – przemyślaną, oszczędną, proekologiczną

Kontakt

Dane teleadresowe:

ul. Kępska 7, 45-129, Opole
+48 533 811 533 - Infolinia

NIP: 7543061825
REGON: 161447087
KRS: 0000408995

info@oswiecony.pl