fbpx

ZAMÓW WYCENĘ

The maximum file size is 5mb (jpg, jpeg, png, pdf, doc)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w powyższym formularzu kontaktowym, w celu przygotowania i przekazania mi odpowiedzi na moją wiadomość

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych, o celu przetwarzania moich danych osobowych, a także o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia z baz danych Administratora. Oświadczam, że podanie moich danych osobowych nastąpiło dobrowolnie.

Energetyka ze źródeł kopalnych - energetyka jądrowa

Energia jądrowa powstaje w wyniku rozszczepiania jądra atomu uranu wewnątrz reaktora. Zasada wytwarzania energii elektrycznej jest taka sama jak w przypadku klasycznej elektrowni węglowej, gdzie źródło ciepła, będą ce wynikiem spalania jest zamieniane  na energię elektryczną. W elektrowni jądrowej ciepło jest wynikiem rozbicia atomu, który  rozbijany jest poprzez elektrony w specjalnych prętach paliwowych. Produkty rozszczepienia (dwa jądra lżejszych pierwiastków, neutrony i promieniowanie gamma) podlegają dalszym przemianom emitując energię. Rozszczepienie jednego atomu, uruchamia łańcuchowo rozszczepianie kolejnych atomów uranu, uformowanych w tym celu, w kształcie pastylki. Proces ten jest kontrolowany za pomocą prętów kontrolnych, w innym wypadku lawinowe rozszczepienie uranu zakończyłoby się eksplozją, jak w bombie atomowej.

Podczas reakcji łańcuchowej wytwarzana jest bardzo wysoka temperatura, która powoduje natychmiastowe parowanie wodna w zbiornikach. Para wodna uruchamia łopatki turbin parowych, a te z kolei wirniki prądu, czego wynikiem jest energia elektryczna.

Energia jądrowa, choć wzbudza wiele kontrowersji ma wiele niebagatelnych zalet:

  • jest jednym z najtańszych źródeł energii,
  • jest niezależna od warunków atmosferycznych, pory roku czy dnia,
  • podczas jej wytwarzania możliwa jest kogeneracja, a nawet trójgeneracja, czyli możliwość jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej lub chłodu,
  • jest nieemisyjna, a dzięki temu bezpieczna dla środowiska o ile prawidłowo działa

Niestety ma także bardzo poważne wady:

  • praca elektrowni stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa środowiska i ludzi
  • wysokie koszty inwestycyjne i długi czas realizacji inwestycji
  • powrót do wielkosklaowej energetyki, dalekiej od trendu zasilania lokalnego

Oświecony Sp z o.o. przyjęła rolę przewodnika po sferze energetyki, przeprowadzając osoby fizyczne i przedsiębiorców przez tajniki świata energetycznego, badając ich potrzeby i szukając najlepszych możliwości ich zaspokojenia. 

Oświecony Sp z o.o. już dzisiaj propaguje energetykę jutra – przemyślaną, oszczędną, proekologiczną

Kontakt

Dane teleadresowe:

ul. Kępska 7, 45-129, Opole
+48 533 811 533 - Infolinia

NIP: 7543061825
REGON: 161447087
KRS: 0000408995

info@oswiecony.pl