fbpx

ZAMÓW WYCENĘ

The maximum file size is 5mb (jpg, jpeg, png, pdf, doc)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w powyższym formularzu kontaktowym, w celu przygotowania i przekazania mi odpowiedzi na moją wiadomość

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych, o celu przetwarzania moich danych osobowych, a także o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia z baz danych Administratora. Oświadczam, że podanie moich danych osobowych nastąpiło dobrowolnie.

Kompensacja mocy biernej

Moc bierna jest to część energii pobranej z sieci, ale nie zamienionej na użyteczną pracę lub ciepło.

Moc bierna przekłada się na bezpośrednie funkcjonowanie urządzeń – umożliwia ich działanie, jednak po przekroczeniu ustalonej normy generuje dodatkowe koszty. Nieskompensowana energia bierna ma negatywny wpływ na żywotność sieci energetycznej. Konsekwencją są trwałe uszkodzenia i ewentualny zastój w produkcji oraz idące za tym straty finansowe. W przypadku, gdy opłaty za moc bierną stanowią znaczący procent kosztów energii, niezbędna staje się inwestycja w urządzenie kompensujące. Nakłady związane z instalacją baterii kondensatorów lub dławików kompensacyjnych przyniosą przedsiębiorstwu wymierne korzyści: dłuższą żywotność sieci energetycznej, bezpieczeństwo techniczne przedsiębiorstwa oraz zyski ekonomiczne.

Skompensowanie mocy biernej jest korzystne zarówno dla odbiorcy jak i dla dostawcy, ponieważ zmniejsza się zapotrzebowanie mocy wytwórczej w elektrowni, a tym samym straty przesyłowe.

Kompensacja mocy biernej przynosi następujące korzyści:

  • eliminuje opłaty za energię bierną
  • zmniejszenia o 2-5% opłaty za energię czynną
  • poprawia jakość energii elektrycznej
  • powoduje wzrost jakości funkcjonowania układów elektroenergetycznych.

Zainstalowanie baterii nie wymaga informowania dostawcy energii elektrycznej.

Instalacja układów kompensacyjnych to również:

  • eliminacja opłat na fakturach
  • profesjonalny dobór urządzeń poprzez rzeczywisty
  • pomiar parametrów sieci
  • serwis oraz okresowe przeglądy techniczne
  • 2-letnia gwarancja na urządzenia
  • bezpłatny serwis gwarancyjny.

Oświecony Sp z o.o. przyjęła rolę przewodnika po sferze energetyki, przeprowadzając osoby fizyczne i przedsiębiorców przez tajniki świata energetycznego, badając ich potrzeby i szukając najlepszych możliwości ich zaspokojenia. 

Oświecony Sp z o.o. już dzisiaj propaguje energetykę jutra – przemyślaną, oszczędną, proekologiczną

Kontakt

Dane teleadresowe:

ul. Kępska 7, 45-129, Opole
+48 533 811 533 - Infolinia

NIP: 7543061825
REGON: 161447087
KRS: 0000408995

info@oswiecony.pl