fbpx

ZAMÓW WYCENĘ

The maximum file size is 5mb (jpg, jpeg, png, pdf, doc)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w powyższym formularzu kontaktowym, w celu przygotowania i przekazania mi odpowiedzi na moją wiadomość

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych, o celu przetwarzania moich danych osobowych, a także o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia z baz danych Administratora. Oświadczam, że podanie moich danych osobowych nastąpiło dobrowolnie.

Stacje transformatorowe

Stacja transformatorowa (trafostacja) służy do przetwarzania i rozdzielania energii elektrycznej na różnych poziomach napięć. W przypadku stacji rozdzielczej średniego napięcia, w ich skład wchodzą: transformator, rozdzielnia średniego napięcia, rozdzielnia niskiego napięcia. Rodzaje stacji: słupowa, kontenerowa i podziemna.

Posiadanie własnej trafostacji daje stabilne i dobre jakościowo zasilanie, wymierne korzyści wynikające ze zmiany taryfy dystrybucyjnej z niskiego na średnie napięcie oraz zwiększenie niezależności energetycznej.

Transformator nowego typu jest urządzeniem bezobsługowym, jego konserwację należy przeprowadzać raz na 4-5 lat.

Koszt inwestycji uzależniony jest od odległości od miejsca przyłączenia wskazanego przez Operator Systemu Dystrybucji (OSD) do miejsca usadowienia transformatora wskazanego przez klienta.

Dla kogo trafostacja?

  • dla odbiorcy posiadającego taryfę C1X lub C2X
  • dla firmy, której roczne zużycie energii wynosi co najmniej 250 MWh rocznie
  • dla przedsiębiorcy zasilającego urządzenia średnim napięciem
  • dla przedsiębiorcy zasilającego urządzenia wysokim napięciem.

CZY WIESZ ŻE: jeżeli firma posiada własny transformator spółka energetyczna musi uzgadniać możliwość wyłączenia prądu.

Oświecony Sp z o.o. przyjęła rolę przewodnika po sferze energetyki, przeprowadzając osoby fizyczne i przedsiębiorców przez tajniki świata energetycznego, badając ich potrzeby i szukając najlepszych możliwości ich zaspokojenia. 

Oświecony Sp z o.o. już dzisiaj propaguje energetykę jutra – przemyślaną, oszczędną, proekologiczną

Kontakt

Dane teleadresowe:

ul. Kępska 7, 45-129, Opole
+48 533 811 533 - Infolinia

NIP: 7543061825
REGON: 161447087
KRS: 0000408995

info@oswiecony.pl