Kolejna edycja programu Mój Prąd
Kolejna edycja programu Mój Prąd

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 1 lipca 2021 rusza nabór do  programu Mój Prąd 3.0. Nie spełniają wszystkich oczekiwań, NFOŚiGW wycofuje się z pomysłu dofinansowywania magazynów energii i ładowarek samochodów elektrycznych, sugerując, że rozwiązania te będą wspierane w kolejnej edycji programu. Nie ma jednak wątpliwości, że kolejna edycja programu Mój Prąd będzie cieszyła się nie mniejszym zainteresowaniem niż poprzednie.

Największe zaskoczenie?

Maksymalna kwota dofinansowani jest niższa niż w poprzednio i wynosi 3 000 zł, nie będzie mogła także przekroczyć 50% kosztów instalacji. Przypomnijmy, że w latach 2019 i 2020 kwota dofinansowania wynosiła 5 000 zł.

Jakie instalacje są objęte dotacją?

Dofinansowanie będzie obejmowało instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2kW do 10kW, niezależnie od tego, czy będzie to budynek mieszkalny, czy gospodarczy. Może być przeznaczone wyłącznie na nową instalację – jej montaż i zakup poszczególnych elementów. Dotacja nie dotyczy rozbudowy już istniejących instalacji. Składowe części instalacji muszą być nowe.

Dla kogo „Mój Prąd”?

Do naboru mogą przystąpić osoby fizyczne, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby.

Czy właściciele instalacji uruchomionych przed 1 lipca 2021 także mogą złożyć wniosek o dotację?

Tak, dotacja jest kierowana do prosumentów, którzy zakupili i uruchomili swoją instalację w okresie od 01.02.2020 a 22.12.2021.

Jak długo będzie trwał nabór do programu?

Nabór startuje 01.07.2021 a kończy się 22.12.2021 lub w momencie wyczerpania budżetu.

Jak można złożyć wniosek?

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektronicznie przez stronę https://gwd.nfosigw.gov.pl/ lub

https://www.mojprad.gov.pl/

Jakie dokumenty są wymagane?

– kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej

– dowód zapłaty faktury/ oświadczenie o dokonanej wpłacie ( jeśli płatność gotówkowa)

– zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano, zawierające podstawowe informacje.