Stacje transformatorowe

Stacja transformatorowa

Stacje transformatorowe służą do przetwarzania i rozdzielania energii elektrycznej na różnych poziomach napięć. W przypadku stacji rozdzielczych średniego napięcia, w ich skład wchodzą: transformator, rozdzielnia średniego napięcia, rozdzielnia niskiego napięcia. Posiadanie własnej trafostacji daje stabilne i dobre jakościowo zasilanie, wymierne korzyści wynikające ze zmiany taryfy dystrybucyjnej z niskiego na średnie napięcie oraz zwiększenie niezależności energetycznej.

JEŻELI KLIENT POSIADA WŁASNY TRANSFORMATOR SPÓŁKA ENERGETYCZNA MUSI UZGADNIAĆ MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA PRĄDU.

Nowy transformator jest urządzeniem bezobsługowym, jego konserwację należy przeprowadzać raz na 4-5 lat. Rodzaje stacji: słupowa, kontenerowa i podziemna. Koszt inwestycji uzależniony jest od odległości od miejsca przyłączenia wskazanego przez OSD do miejsca usadowienia transformatora wskazanego przez klienta.

Dla kogo trafostacja?

  • dla odbiorcy posiadającego taryfę C1X lub C2X
  • dla firmy, której roczne zużycie energii wynosi co najmniej 250 MWh rocznie
  • dla przedsiębiorcy zasilającego urządzenia średnim napięciem
  • dla przedsiębiorcy zasilającego urządzenia wysokim napięciem.
Ładowanie...